Louis Cuypers

 

Vandaag (27/11/2017) hebben we afscheid genomen van Louike. Uitvaartliturgie werd verzorgd door zijn dochters Annie en Jenny. Jenny die over zijn levensloop heeft verteld. Pastoor E. Stynen had een gepaste preek over Louike. Johnny Larbi Khetouta (voorzitter, regisseur toneel St.-Pieter Testelt) had een goede samenwerking met Louike en waren echte vrienden geworden.

Rust zacht want je bent moe, je bent voor altijd in ons hart.

Prentje Louis

20171126_180726Zijn achterkleinkinderen hebben deze souvenirs voor het altaar gebracht. Twee duiven in een duivenkorf waren er ook bij, ze werden vrijgelaten op het kerkhof in Testelt.  Louis was een  duivenliefhebber, hij heeft tot enkele jaren terug nog duiven gehad.

+-+-+-+-+

Een woord van Johnny Larbi Khetouta (Louis zijn opvolger als regisseur, voorzitter Toneel Sint-Pieter Testelt en vriend van Louis).
Louis is niet meer. God heeft Louis tot zich geroepen. Louis is dood. Hij wordt donderdag om 10 uur 30 begraven. Het droevige nieuws doet de ronde: Louis heeft de sprong in het duister gemaakt naar de eeuwige rust.
Zo begon mijn novelle die ik in 1990 schreef en die ik naar hem heb genoemd en waarin hij als personage diende. In andere stukken van mij, was hij ook vaak de bron, want Louis maakte een deel uit van de puzzel van mijn leven. Zelfs het logo van Toneel Sint Pieter Testelt draagt zijn naam: ‘Lowieke’.
Wij kenden elkaar van voor 1984. Maar vanaf dat jaar werden wij vrienden. Met de tijd, zonder het aan elkaar te verklaren, begon hij een ‘zoon’ in mij te zien, en ik een vader in hem. Neen, wij waren meer dan vader/zoon. Wij waren meer dan vrienden. Wij waren ze allebei. Onze passie, het toneel, was tussen ons de onverslijtbare lijm. Een minnares dat wij deelden. Voor haar doorkruisten wij Vlaanderens wegen. Hij is zelfs met me meegegaan naar Brussel om Marokkaans toneel bij te wonen.  Nu en dan keek ik stiekem naar hem. Zonder dat hij er tekstueel iets van verstond, kon ik het genot van zijn gelaat aflezen. Want Louis lacht niet als hij naar toneel gaat. Louis geniet. Lachen was niet zijn sterkste kant, maar doen lachen, daar konden veel komieken een lesje van hem leren. Ik ben er zeker van, dat als er boven in de hemel een toneelgezelschap bestaat, dat hij nu aan het spelen of aan het regisseren is.
Toen zijn dochters, Annie en Jenny, me vroegen om hier een woordje te zeggen in naam van het toneel Sint-Pieter, voelde ik een warmte door me stromen. Het was een eer en een zware opdracht.
Ik heb over deze opdracht lang nagedacht. Over Louis zou ik boekdelen kunnen schrijven Hoe kon ik op een korte, bondige wijze eer betuigen aan Louis. En plots had ik een idee.  Ik heb mijn vader/vriend Louis vroeger reeds in een lied geëerd. Zulke gevoelens kan je maar eenmaal echt en oprecht neerschrijven. Ik kan het nu niet beter doen. Daarom herhaal ik nu diezelfde woorden:
Merci, merci voor je vriendschap …Louis,
jouw vriendschap was echt, oprecht … merci Louis,
Ik zeg het in naam, in naam van ons allemaal
Merci, voor wat jij voor ons deed
Het was fijn je vriend te zijn, om je heen te zijn,
Je was streng, heel streng maar je meende het goed
Toneel was voor jouw,  je eerste en je laatste vrouw
Je was maar klein maar op de scene oh zo groot!
Een voorbeeld voor iedereen,
Niemand kon als jij het publiek doen lachen, doen huilen, doen dromen
Merci, merci, voor je vriendschap Louis,
Je bent een voorbeeld voor iedereen,
Je was een vader-vriend, een acteur, een regisseur, een farceur
Voor dat alles en nog meer… Dank u, merci Louis.
Ik hoop, Louis, dat je mijn welgemeende woorden daar boven gehoord hebt.
Adieu vader/vriend ik zal je missen, wij zullen je allemaal missen.
Bedankt voor alles wat je voor mij en voor ons allemaal betekend hebt.
Rust nu maar in vrede.
Nog iets…
Loewie, wij hebben in den Egger gespeeld…jouw plaats was leeg gebleven. Maar, je was in de gedachte van iedereen aanwezig!
                     Namens alle toneelvrienden

+-+-+-+-+-+

Louike, een kleine man maar een grote meneer heeft ons verlaten!

overlijdensbericht

Louis Cuypers werd geboren in Testelt op 19 april 1919 en overleden te Diest op 22 november 2017.
Louis Cuypers 1

 Louis Cuypers, de pionier van Toneel St.-Pieter Testelt heeft ons verlaten, hij werd 98 jaar.
Louis hield met hart en ziel van theater waar de dromer tegelijkertijd podium, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en criticus is.
Toneel spelen was zijn leven, met hem kon je lachen.
Afscheid nemen is als een toneelstuk, zo schimmig dat het niet eens bijval oplevert.
Dank U wel Louike voor alles wat je voor Toneel Testelt hebt gedaan en heeft betekend, we zullen je nooit vergeten.
We wensen zijn familie onze deelneming en veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Het gaat je goed Louike, we zullen je missen.

 

********************************

 

Met het toneelstuk : “Jef komt ook op” heeft Louis Cuypers in 2014 afscheid genomen van het sein. Bedankt voor alles wat je gedaan hebt en betekend heeft voor onze Toneelgroep, we gaan je missen.
Louike, je was een kleine man maar een grote meneer!
Het gaat je goed, we gaan je nooit vergeten.

Cuypers Louis : regisseur en acteur in het stuk : SARELEWIE

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

LOUIS CUYPERS 98 JAAR – PROFICIAT !

Met familie en vrienden vieren Louis zijn laatste verjaardag.

louis viert 98

Louis met 2 dochters2

Louis met zijn 2 dochters, zij vonden dat dit moest gevierd worden.