Voorzitter

 

November 2016, woord van de voorzitter : Johnny Larbi Khetouta

foto-voorzitter

Wij zijn en blijven “Toneel Sint-Pieter Testelt”
Was het nu 1946 of 1947? Het ontstaan van Toneel Sint-Pieter Testelt zou zich situeren in deze periode. Doorheen heel het bestaan gebeurden allerlei veranderingen en verhuizingen, steeds met als doel goed te doen voor haar publiek.
In het begin waren er twee verenigingen : “De Bergzoonen” en “Strijd naar Eendracht”, die aan de twee fanfaren van Testelt leunden. Eén hoorde bij fanfare van Thyskens en de andere bij die van Meykens. Twee concurrenten die elkaar niet het warmste hart toedroegen Maar de liefde voor hun dorp en voor hun hobby, was sterker en ze verbroederden. De eerste belangrijke beslissing. De nieuwe vereniging droeg de naam “Toneelkring Sint-Pieter”. De opvoeringen werden in de zaal van Meykens (naast de huidige Kiekenhoek) gehouden. Daarna de tweede omvangrijke beslissing, verhuisde het toneelgezel- schap naar “Zaal Pax” (de huidige Carrefour), totdat een hevige brand de zaal in as legde. In 1964 werden de opvoeringen in de Gemeentelijke Jongensschool hervat, waar onze “Toneel Sint-Pieter” nu nog steeds gehuisvest is. De derde balangrijke beslissing. Daarna kwamen nog andere beslissingen, nog steeds net als vroeger om het genot van het publiek in het achterhoofd. Want zeg nu zelf, allemaal rijen stoelen was zeker geen optimaal comfort voor het publiek. Dus werd met man en macht gebouwd aan een houten verhoog met drie niveaus, met veiligheidsleuning. Per toneelseizoen diende dit 4 maal opgebouwd en weer afgebroken te worden.
Een goed bestuur is vooruitkijkend bestuur. Een bestuur dat het aandurft beslissingen te nemen die vaak in het begin niet altijd in goede aarde vallen bij sommigen, maar met de tijd… ik denk maar aan het concept van het theatercafé. Het aanvaarden van het opzet liep niet van een leien dakje. De tegenstanders waren bang dat het publiek zich verplicht zou voelen om een drankje te trakteren aan de anderen aan de tafel, waardoor men zijn budget in het gedrang zou zien komen. Jaren later is een formule geworden die door veel collega’s overgenomen is geworden.
Nu staan we voor een nieuwe uitdaging. De cocktail van enerzijds met zijn tijd meegaan en anderzijds ons trouwe publiek de gelegenheid geven een toneelavond bij te wonen met een maximum aan comfort was de reden van alweer een belangrijke beslissing. De beschikbaarheid van de zaal garanderen en deze om te toveren tot een behoorlijk theatercafé werd elk jaar moeilijker. Voeg daar aan toe elk jaar een grote en grondige poetsbeurt van de zaal, het huren van tafels en stoelen en ze poetsen tot ze in een aanvaardbare toestand zijn. Het plaatsen van vloerbekleding (tapijten) om akoestische redenen, die uiteraard ook moeten gereinigd worden, plaatsen van tafels en stoelen, en alle andere benodigdheden om onze trouwe toeschouwers een aangenaam gevoel te geven… en al die dingen wekelijks herhalen in een soms moordend tempo. Daarenboven ieder jaar weer belichting ophangen en van bekabeling voorzien… en je merkt snel dat dit op lange termijn met steeds ouder wordende leden, niet haalbaar zal blijven.
zaal1
We hebben beslist, na enkele jaren het idee te laten rijpen, om vanaf volgend seizoen naar “Den Egger” in Scherpenheuvel te verhuizen. We zijn er erker van trouwe toeschouwer, dat u, na het overwinnen van de eerste terughoudendheid, onze beslissing zal steunen en begrijpen. Van een toneelopvoering genieten in een omgeving die daarvoor gebouwd en uitgerust is, geloof me, is heel wat anders.
We hopen van harte dat we u allen ook daar zoals hier in Testelt mogen begroeten. De voorverkoop van de inkomkaarten en de verkoop daarna zullen zoals nu, in Testelt blijven doorgaan via zelfde GSM : 0477 723 668.
Ik wil onze voorgangers bedanken, die vandaag niet meer onder ons zijn. Ik ben er zeker van dat ze achter ons zullen staan, want we zijn en blijven “Toneel Sint-Pieter Testelt”, al spelen we vanaf volgend jaar in “Den Egger” te Scherpenheuvel !
Johnny Larbi Khetouta
Voorzitter-Regisseur

Tekst overgenomen van programmaboekje november 2016